Zavolejte nám:
Napište nám:
Po-Pá od 9:00 do 16:00 hod.

Obecné

Dodavatelem zboží je společnost P.HORÁK s.r.o.,  IČ: 260 05 263, DIČ: 260 05 263 zapsaná v OR  (dále jen prodávající). - přejít na kontakty

Zboží je expedováno z provozovny v Cholticích: P.HORÁK s.r.o., Choltice 323 - Podhorky, 535 01 Choltice (okr. Pardubice). Tato adresa je zároveň kontaktní adresou pro zasílání reklamovaného nebo vráceného zboží.

Doprava a dodací lhůty

Podrobné a aktuální informace o ceně a možnostech dopravy naleznete po kliknutí zde.

Nezaručujeme okamžitou dostupnost všech položek zboží, v případě že dojde k situaci, že některé zboží z  objednávky nebude na skladě, budete o této skutečnost informováni. Zde vám bude nabídnuta náhrada zboží nebo akceptace delší dodací lhůty. V případě že Vám bude zaslána jen část vámi objednaného zboží, nebudete již při další dodávce chybějícího zboží platit expediční poplatek

Lhůty dodání uvedené u jednotlivých položek zboží v e-shopu jsou pouze orientační a nemusí odpovídat aktuální situaci

Platební podmínky

Úhrada za odebrané zboží je možná těmito způsoby:

 • v hotovosti – v případě osobního odběru
 • dobírkou - při převzetí zboží zaslaného poštou nebo přepravní službou
 • platba předem – zboží bude zasláno až po úplné úhradě objednaného zboží na základě potvrzení, které Vám bude zasláno e-mailem. Pokud nastane situace, že zboží nebude v daném momentě skladem, vyhrazujeme si právo zaslat obratem příslušnou částku zpět na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.      
 • převodem na fakturu – platí pouze pro stálé zákazníky a zákazníky s uzavřenou rámcovou kupní smlouvou

Tyto platební podmínky platí i pro zasílání na Slovensko, přičemž v případě zaslání na dobírku bude přepravce nebo pošta inkasovat částku v eurech. Zaslání na Slovensko na dobírku je možné pouze při zaslání přepravní službou (ne poštou)!

V případě zasílání zboží do zahraničí si vyhrazujeme právo v závislosti na celkové hodnotě objednávky požadovat platbu předem bankovním převodem před odesláním zboží.

Objednávky

Zboží můžete objednávat na e-shopu, telefonicky, e-mailem, zprávou SMS, přičemž jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. V případě objednání jiným způsobem než přímo na e-shopu, je třeba na objednávce výslovně uvést, že se jedná o zboží z e-shopu, v opačném případě nemůžeme garantovat ceny uvedené v e-shopu.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím, po závazném potvrzení jen v případě dohody s prodávajícím a v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V žádném případě nelze stornovat již odeslanou objednávku. V případě úplného zrušení již potvrzené objednávky, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Ceny

Ceny uvedené na e-shopu jsou konečné a včetně zákonné DPH. Vyhrazujeme si právo upravit  bez předchozího upozornění uváděné ceny v případě pohybu kurzu Kč v průběhu vyřizování objednávky nebo v případě náhlé změny ceny od dodavatele. V takovém případě Vás po přijetí objednávky budeme kontaktovat a případné změny s vámi konzultovat ještě před odesláním zboží.

Pokud je u zboží uvedena cena 0,- Kč, jedná se o zboží, jehož cenu Vám sdělíme na vyžádání. Vyhrazujeme si právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistíme-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě budeme zákazníka o správné ceně informovat. Pokud zákazník nebude s úpravou ceny souhlasit, tak nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude stornována.

Ceny uvedené v e-shopu a ceny, za které nabízíme zboží na naší prodejně nebo na různých výstavních a předváděcích akcích se mohou lišit!

Poskytované slevy se nesčítají. Pokud poskytujeme zákazníkům množstevní nebo velkoobchodní slevy pro další prodej, tak se tyto slevy odečítají od základní ceny uvedené před akční slevou na našem e-shopu. Stejně tak se výše vedené slevy nevzathují na zboží uvedené v kategorii "Výprodej+bazar".

Reklamace a vrácení zboží

Reklamace poškozeného balíku: při přebírání zásilky od dopravce věnujte  pozornost stavu balíku! V případě že se vám zásilka zdá poškozená, můžete přímo u dopravce požádat o kontrolní rozbalení balíku (kontrola zboží dle faktury), v případě že došlo k poškození, trvejte na zápisu znehodnocení či poškození zásilky. Vaše zásilka je vždy pojištěna a dopravce je zodpovědný za vady či poškození zásilky. Pokud zjistíte až po rozbalení doma opět poškození zboží, máte nárok na tuto reklamaci do tří dnů ode dne doručení. V případě, že zjistíte jakékoliv poškození, ihned nás kontaktujte na tel.: +420 777 223829

Postup a místo uplatnění reklamace nebo vrácení zboží: pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží spolu s dokladem o zakoupení zboží (faktura) doručit k reklamaci na adresu: P.HORÁK s.r.o., Choltice 323, 535 01 Choltice a informovat prodávajícího o odeslání zboží a důvodech reklamace e-mailem na: info@propodkovare.cz

Toto platí i v případě vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě. Upozorňujeme, že adresa pro vrácení zboží je odlišná od adresy fakturační, která je uvedena v hlavičce faktury! V případě zaslání na fakturační adresu místo adresy pro vrácení zboží si vyhrazujeme právo na přefakturaci nákladů vzniklých tímto postupem.

Upozorňujeme, že pokud zboží vrácené ve 14ti denní lhůtě bude vykazovat známky opotřebení vzniklé jeho používáním v této lhůtě, tak budeme požadovat odpovídající náhradu za snížení hodnoty tohoto zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Odpovědnost za vady

Prodávající nebo zhotovitel odpovídá ze zákona z titulu úplatných smluv (kupní, o dílo aj.) za to, že zboží nebo plnění v okamžiku předání nemají vady. Odpovědnost se vztahuje na všechny části (mimo ty uvedené v bodu "Vyjímky z odpovědnosti za vady a ze záruky").
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Kupující spotřebitel - Záruční doba odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.

Kupující podnikatel - Platí zodpovědnost za vady v délce 6 měsíců od data vystavení prodejního dokladu. V jednosměnném provozu. Dodatečná ujednání vyžadují vždy písemnou formu, ústní přísliby nejsou platné.

Výjimky z odpovědnosti za vady a ze záruky:

 • Pokud se vada nevyskytovala v době dodání.
 • Při poškození zboží během přepravy (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, veškeré zásilky odesíláme pojištěné).
 • Vady vzniklé nevhodným použitím nebo přetěžováním ( klasifikace použití kutil, řemeslník, profesionální výroba, průmyslová výroba).
 • Vady vzniklé neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Při nedodržení předepsaných provozních či instalačních podmínek (základová deska stroje, elektrický rozvod, rozvod tlakového vzduchu, odsávací rozvod).
 • Pokud se vyskytla vada z důvodu nesprávného zacházení nebo působením vnější síly (např. škrábance, promáčknutí, zkroucení atd.).
 • Nepřebírá se odpovědnost za veškeré škody následné (jako škody nepředvídatelné).
 • Nepřebírá se odpovědnost za opotřebení týkající se vzhledu a v důsledku každodenního používání (např. poškození nátěru, škrábance atd.).
 • Nepřebírá se odpovědnost za jakékoli vady způsobené znečištěním.
 • Nepřebírá se odpovědnost za vady způsobené nedodržením pokynů v návodu na obsluhu či pokynů pro údržbu či vzniklé při použití, které je v rozporu s návodem k obsluze nebo s obvyklým způsobem použití.
 • Nepřebírá se odpovědnost za spotřební díly (např. ložiska, řemeny, ozubené, segmenty, závitové tyče, závitové matky, ozuby, ozubená kola, lamače třísek …), jakož i plastové součásti (např. rukojeti, kličky, páčky, nálepky, záslepky, kryty, stěrky, unášeče válečků, pogumované rolny …).
 • Nepřebírá se odpovědnost za vady způsobené úpravami, opravami, ostřením a manipulací, které neprovedl autorizovaný personál prodávajícího nebo autorizovaný servis či brusírna prodávajícího.
 • Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z poškození korozí, ohněm nebo vodou.
 • Nepřebírá se odpovědnost za vady plynoucí z vnějších vlivů, jako např. chod na 2 fáze, chybné elektrické jištění, podpětí, přepětí, zásah blesku...
 • Odpovědnost dle platných předpisů dané země pro motory, elektrické vypínače/přepínače, elektrické řídící desky atd.

Ochrana osobních údajů

Se souhlasem zákazníků shromažďujeme osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění  vyřizování  objednávek zákazníků. Osobní údaje zákazníků nepředáváme žádné další osobě.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky firmy P.HORÁK s.r.o.,jsou platné ode dne 1.1.2016 pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.